logo LO
OVER ONS
Het Luisterend Oog 2.0:
over ons 2.0

Het Luisterend Oog bestaat uit een ploeg van 5 vrienden die samen 2-talige voorstellingen maken in het Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Het doel is om de Vlaamse Gebarentaal te promoten in de horende wereld. Door voorstellingen 2-talig te brengen, kunnen zowel horenden, doven als slechthorenden SAMEN genieten van de schoonheid van gebarentaal. De cast wordt per productie al dan niet aangevuld met (dove) gastacteurs in het kader van het verhaal dat het Luisterend Oog wil brengen.

Hoe het begon
:
over ons

Een aantal afgestudeerden van de opleiding graduaat doventolk van het CVO - Mechelen hebben de handen in elkaar geslagen en in 2003 de gebaren-toneelgroep het “Luisterend Oog” opgericht. ‘t Luisterend Oog wil een lans breken voor de Gebarentaal in de wereld van de podiumkunsten. Maar al te vaak staan doven en slechthorenden laatst in de rij als het over podiumkunsten gaat : toneel, popconcerten, musicals, kleinkunstoptredens, cabaret, klassieke concerten, ... veel doven en slechthorenden voelen zich helemaal niet betrokken, laat staan aangesproken. Waarom niet ? Deze wereld is volgens hen uitsluitend voor horenden daar het gesproken woord hét communicatiemiddel is bij uitstek, het behoort volgens hen tot de horende cultuur. Het gesproken woord schrikt hen zodanig af dat ze zich afsluiten voor de werkelijke inhoud van podiumkunsten; het gaat immers niet over “woorden” maar over “gevoelens”. Op het podium worden gevoelens vertolkt met als instrument woorden. Maar deze gevoelens kunnen net zo goed in gebaren worden omgezet als in woorden want een zanger zingt immers mét en over gevoelens, een acteur debiteert zijn tekst niet maar wordt zijn rol door zich in te leven in de gevoelens van zijn personage, ... niet het gebruikte instrument is hier de essentie maar wel “het gevoel”. Gevoelens zijn immers van alle culturen, ook van de specifieke dovencultuur. ‘t Luisterend Oog wil doven en slechthorenden de hand reiken en hen doen voelen wat podiumkunsten eigenlijk zijn en dat zij er evenveel van kunnen genieten als horenden. Bovendien willen wij de horenden ook confronteren met de schoonheid en gevoelens van de Gebarentaal want de doelstelling van ‘t Luisterend Oog is niet integratie maar wel INCLUSIE. We willen geen aparte voorstellingen voor doven en slechthorenden maar voorstellingen waar IEDEREEN van kan genieten en de aanwezigheid van ieders cultuur een aanvulling is, een VERRIJKING. De gebaren-toneelgroep het “Luisterend Oog” is gestart met een concreet project. Aan de hand van een gebaren-musical willen wij enerzijds doven en slechthorenden aanspreken en hen laten kennismaken met de boeiende en fascinerende wereld van de podiumkunsten. En anderzijds horenden introduceren in de onbekende wereld van gebaren. Via gebaren en vele visuele effecten willen wij het publiek beroeren, willen wij hen gevoelens laten ervaren. We willen aan doven en slechthorenden de boodschap brengen dat muziek niet de taal van het woord is maar de taal van het gevoel. Aan de horenden willen wij de intensheid van de emoties in de Vlaamse Gebarentaal ontsluieren.
LuisterendOogVGT @ 2018
Facebook__